برگ سبز معماری و برگ تعهد نظارت

برگ سبز معماری و دیگر برگ سبز ها که شامل برگ سبز های تعهد طراحی معماری، برگ سبز محاسبات، برگ سبز تاسیسات برق و برگ سبز مکانیک می باشند و همچنین برگ سبز تعهد تهیه نقشه های معماری و برگ سبز طراحی معماری در ابتدای تشکیل پرونده در دفتر خدمات برای صدور جواز یا پروانه ساختمانی به مثابه یکی از مدارک مورد نیاز توسط شرکت های معماری و ساختمان واجد صلاحیت ارائه می گردد. برگ سبز  تعهد نقشه های معماری و برگه سبز معماری به همراه نقشه های معماری باید مهر شود و توسط شرکت معماری و ساختمان مربوطه برای استعلام در سیستم شهرداری به دفتر خدمات مربوطه تحویل داده می شود.
مرحله بعد تحویل برگ سبز تعهد نظارت ، برگ سبز محاسبات و برگ سبز تاسیسات می باشد که پس از تایید نقشه های معماری و صدور فیش عوارض توسط شهرداری به همراه نقشه های محاسبات و تاسیسات برق و مکانیک توسط شرکت های دارای صلاحیت معماری و ساختمان برای استعلام در سیستم شهرداری، تحویل دفتر خدمات داده و در مرحله بعد نقشه های مربوطه برای انجام مراحل بعدی صدور جواز باید بررسی شوند.


نمونه برگ سبز تعهد معماری

برگ سبز تعهد معماری    برگ سبز تعهد معماری 

 

شرکت معماری فراکارنو دارای امتیازاتی می باشد که قادر به ارائه این خدمات جهت طی مراحل جواز ساختمان و صدور جواز ساختمانی می باشد:

  - برگ تعهد معماری+ نقشه های معماری فاز 1 و 2 معماری
 - برگ تعهد محاسبات+ نقشه های فاز 1 و 2 محاسبات
 - برگ تعهد تاسیسات برق و مکانیک+ نقشه های فاز 1 و 2 تاسیسات برق و مکانیک
 - برگ تایید استحکام بنا و برگ اتمام عملیات ساختمانی
 - برگه مجری
 - مطالعات ژئوتکنیک خاک (تیپ 2 و 3)

 

 

 

 

اطلاعات تماس با فرا کارنو

 

 

 

 

تلفن تماس :

8597 51 22 021

1402 48 22 021

2667 63 77 021

5449 63 77 021

 

پست الکترونیک : Farakarno[at]gmail.com

 

آدرس : تهران ، خیابان شریعتی ، نرسیده به خیابان ملک ، شماره 604


 

عضویت خبرنامه